Jak pomoci tlapkám

Časté dotazy

Oficiální vyjádření občanského sdružení Toulavé Tlapky k častým dotazům týkajících se počtu psů v azylu a dalším souvisejícím tématům.

Občanské sdružení Toulavé Tlapky je často kritizováno neprávem za to, že většina ze 150 psů, jež jsou aktuálně umístěni v azylu TT u Poděbrad, není nabízena k adopci. Na základě této skutečnosti jsme se rozhodli zveřejnit na našich webových stránkách odpovědi na veškeré dotazy, které s tímto tématem souvisí a které se často objevují v komentářích na sociálních sítích apod.

1. Všeobecné informace:

 • Občanské sdružení Toulavé Tlapky není jen útulkem pro nalezené psy. Jsou vyhledávaným centrem pro převýchovu problémových psů, trvalým domovem pro psy, o něž veřejnost nejeví zájem, dočasným domovem pro psy odložené samotnými majiteli, trvalým i dočasným domovem pro kočky a další zvířata.
 • O činnosti TT je veřejnost řádně informována prostřednictvím veřejně přístupných webových stránek sdružení, kde je uvedena také informace, že TT nejsou jen přechodným útulkem, ale že v nich opuštěná zvířata mohou nalézt také trvalý domov.
 • Na tuto skutečnost pozitivně reaguje i veřejnost, většina našich dárců, jež finančně podpoří spíše azyl, v němž jsou psi v rukou zkušených chovatelů a v zabezpečeném objektu, než v nových rodinách, kde může být jejich další osud v souvislosti s problémových chováním nejistý. Aktuální fotografie psů umístěných v azylu na trvalo jsou rovněž pravidelně zveřejňovány na webových stránkách. Veřejnost může sledovat osobně i virtuálně stav psů v azylu po celý jejich život.
 • Psům v TT je poskytováno řádné veterinární ošetření, mají zajištěnou péči a dozor čtyřiadvacet hodin denně. Kvalitní krmivo a péče se viditelně pozitivně projevují na jejich celkovém zdravotním i psychickém stavu. Psi mají také dostatečný prostor a možnost pohybu a prokazatelně netrpí žádným druhem týrání.
 • Na statku TT žijí lidé v komunitě. Psy nemá v péči pouze jediná osoba. Psi jsou rozděleni v bytech dobrovolníků, kteří je společně venčí, nebo jsou umístěni ve venkovních oplocených výbězích.
 • Ustálené a vyrovnané smečky psů, jež žijí v azylu TT trvale, slouží k převýchově a řádné socializaci nově přijatých problémových psů.
 • Z celkového počtu cca. 120 bázlivých, agresivních psů, jež byli zachráněni z nevhodných podmínek z různých kauz v předchozích letech 2013 a 2014, se podařilo převychovat a umístit cca. 70 psů do nových domovů. Převýchova zbývajících psů nadále pokračuje. (Mimo tyto psy TT přijalo i desítky dalších psů přímo od majitelů povětšinou s problémovým chováním) V roce 2013 bylo novým majitelům předáno 200 psů, v roce 2014 se jednalo o 100 psů, v polovině roku 2015 je v nových rodinách již 40 psů. 
 • Minimální zájem o problémové, velké, staré nebo neatraktivní psy dokazuje jejich vysoký počet v útulcích po celé ČR, kde tito psi čekají na nové domovy řadu let.
 • Ne všichni psi jsou v azylu TT umístěni z toho důvodu, že bychom neuměli, nebo odmítali napravit jejich problémové chování!

2.Náš postoj k internetovým diskuzím, zodpovídání dotazů, zveřejňování informací na webových stránkách.

 • Toulavé Tlapky se nebudou vyjadřovat v žádných internetových diskuzích, ani na facebooku, svým oficiálním jménem ani profilem, zejména ne na stránkách určených k poškozování naší organizace.
 • Vyjádření k jednotlivým tématům, které považujeme za důležité, bude vždy umístěné na našich oficiálních stránkách.
 • Nebudeme odpovídat na komentáře, soukromé zprávy osobám, které nám často píší, ale zároveň se negativně, vulgárně vyjadřují proti Toulavým Tlapkám na stránkách, které slouží k poškozování naší organizace.
 • Nebudeme reagovat na výzvy psané často z falešných profilů či emailů, často arogantním či dokonce vulgárním způsobem, kde pisatel diktuje naší organizaci, co máme uveřejnit na stránkách a vyhrožuje nám často poškozováním naší organizace přes internet, pokud tyto požadavky nesplníme. Upozorňujeme, že na tyto požadavky nebereme zřetel, neboť je považujeme za vydírání a vyhrožování.

3. Proč je v nabídce tak málo psů? Vyjádření zde: http://www.toulavetlapky.cz/proc-je-v-nabidce-tlapek-na-internetu-tak-malo-psu/

4. Důvody, pro které nemá naše organizace transparentní účet:

 • Obepisování dárců: Při zveřejnění transparentního účtu na aukční skupině pro Toulavé Tlapky se nám přihodilo, že anonymní lidé vyhledali jména dárců na facebooku a poté jim zasílali soukromé zprávy s textem, který poškozoval naší organizaci a vyzýval dárce, aby neposílali žádné finanční dary. Pokud dárce odmítl na toto přistoupit, byl vulgárně napadán a bylo mu vyhrožováno. Několik těchto případů jsme předali policii, ale již tyto nepříjemnosti řešit nechceme a také nechceme, aby naši dárci byli obtěžováni za to, že nám poslali peníze.
 • Zpochybnění plateb: Kdo chce za každou cenu tvrdit, že zneužíváme peníze (křivá nařčení bez důkazů), nepřesvědčí ho ani viditelné převody peněz např. veterináři, kdy může být každý takový převod zpochybněn. Stejně tak hotovostní výběry lze zpochybnit a nařknout organizaci ze zneužívání.
 • Anonymita dárců: Někteří dárci si vyloženě přejí, aby nikde nebylo uveřejněno jméno ani částka, kterou nám darovali.
 • Zůstatek účtu: Při vysokém zůstatku účtu jsou některé osoby schopné vykřikovat, že organizace nepotřebuje více peněz na provoz. Při nízkém zůstatku zase tyto osoby zpochybňují kvalitu péče o zvířata vzhledem k předpokladu, že nebude organizace schopná potřebné věci uhradit.
 • Zákon nepřikazuje neziskovým organizacím povinnost transparentního účtu, je to rozhodnutí každé organizace. Dokladování účetnictví má organizace pouze finančnímu úřadu. Každá organizace musí ze zákona podávat každý rok daňové přiznání.
 • Pokud má někdo důkaz o vynaložení finančních prostředků organizací na jinou činnost, než je uvedená ve stanovách organizace, má právo podat oznámení na policii a na finanční úřad, která jeho tvrzení prověří. Pokud někdo však takové věci tvrdí na internetu bez důkazů a bez oznámení kompetentním orgánům, jedná se o trestný čin pomluvy.
 • Jsme často informováni od jiných neziskových organizací vlastnících transparentní účty, jaké problémy jim díky tomu dělají někteří lidé, jaké pomluvy a nařčení o nich roznáší, jak zpochybňují platby, výběry, zveřejněné faktury, i částka do pěti tisíc Kč často přijde těmto lidem mnoho a dárce pak veřejně nabádají, aby další peníze organizacím nezasílali, i přes vysoký počet zvířat v jejich péči. Transparentní účet je akorát další prostředek k tomu, aby mohli závistiví lidé poškozovat práci jakékoli organizace a svoje spekulace, výmysly a demagogie pak veřejně používali proti dobré pověsti organizace. Po přečtení některých diskuzí u jiných organizací na toto téma jsme se rozhodli, že určitě my transparentní účet mít nebudeme.
 • Naši dárci mají možnost sepsání darovací smlouvy a následného vyúčtování, vždy mají právo na zaslání potvrzení pro odečet z daní. Takto spolupracujeme s našimi dárci vždy stadardně.