Jak pomoci tlapkám
Články

Činnost

Publikováno 23.6.2014 v Nezařazené
Činnost

Občanské sdružení na ochranu zvířat Toulavé Tlapky bylo založeno 21. srpna 2007 s cílem pomáhat opuštěným a týraným zvířatům, především kočkám a psům. OS Toulavé Tlapky se zaměřuje především na řešení případů týrání zvířat, kdy jejich majitel není schopen zajistit odpovídající péči a hromadí zvířata ve velkém počtu a v nevyhovujících podmínkách. OS Toulavé Tlapky tato zvířata přebírá do své péče, léčí je a poté jim hledá náhradní domovy. Nejsme zařízení pro dočasné umístění nalezených zvířat – útulek.

Na samotě u Poděbrad máme soukromý azyl na velkém statku, který budujeme od března roku 2011. Na statku bydlí dobrovolníci Toulavých Tlapek spolu se zvířaty. Mimo zvířátka na dočasnou péči zde máme i zvířátka naše, která jsme povětšinou zachránili a nechali jsme si je u nás natrvalo.

Naše činnost je dobrovolná, bez výdělku a nároku na odměnu. Organizace je nezisková, nestátní, pracujeme z lásky ke zvířatům. Mimo vlastních financí vkládáme do činnosti především veškerý svůj čas a své síly.  Celá činnost je tedy hrazena z darů milovníků zvířat, nikoli z dotací, grantů apod. Proto jsme vděční za dary, kterými pomáháte v nelehké práci. Můžete nám pomoci finančně, zasláním krmiva nebo textilu, osobní pomocí s propagací nebo výpomocí při budování azylu.

Článek o naší historii zdehttp://www.facebook.com/note.php?note_id=219807261420257

Čím se zabýváme?

  • Péče o psy a kočky
  • Nabídka zvířat k adopci
  • Řešení kauz týrání zvířat
  • Odchyty
  • Výchova, převýchova psů, etologie
  • Veterinární péče, výživa
  • Kastrace
  • Spolupráce s dalšími organizacemi
  • Osvětová činnost

Péče o psy a kočky

Většinu zvířat máme umístěných v azylu u Poděbrad. V Praze máme tři domácí depozita pro dočasné umístění opuštěných koček, které zde čekají na nový domov. Azyl se nachází na samotě 2 km od Úmyslovic (4 km od Poděbrad), jedná se o soukromý statek, nikoli veřejný útulek. Na statku bydlí v současné době devět lidí a spolu s námi pejsci a kočky. Řada zvířat je u nás natrvalo. Jedná se o zvířata stará, kočky které jsou kastrované a volně chodí ven i domů, chytají myši. Psi, kteří měli být utraceni pro agresivitu vůči lidem či psům, ujali jsme se jich, převychovali jsme je, zvykli na smečku a nechali jsme je u nás nastálo jelikož by bylo jejich další umístění riskantní. Pokud se tito psi dobře socializují,pomáhají nám pak socializovat další psy, kteří přijdou noví. Také máme mladé aktivní a bezproblémové psy, se kterými pracujeme, cvičíme, držíme je ve smečkách a s jejich pomocí napravujeme pejsky, kteří mají strach, koušou a často se k nám dostávají pomalu ze stolu od veterináře před smrtící injekcí. Všechna přijatá zvířata musíme nejprve veterinárně ošetřit, necháváme je kastrovat, zbavíme je parazitů a poté jim hledáme vhodné náhradní majitele. Snažíme se o maximální informace o povaze, návycích a vhodnosti. Nově přijaté kočky jsou prvně umístěné do karantény, kde nejsou jiné kočky. Nevystavujeme je zbytečně stresu, necháváme je několik týdnů v klidu, aby si zvykly. Poté jsou ošetřené proti parazitům, očkované, kastrované a puštěné ven, aby mohly svobodně chodit kam se jim zachce. Neustále mají k dispozici krmivo i vodu, a přístup domů, na půdu a do všech otevřených prostor kde mohou chytat myši i spát v teple. V okolí 2 km se nenachází civilizace,proto je naše místo pro kočky bezpečné. Do adopce nabízíme pouze koťata a dospělé kočky určené pro výhradní život v bytě, nebo jiné kočky které se do našeho kočičího kolektivu zařadit nemohou. Máme také vnitřní pokoje pro kočky, kde žijí domácí kočičky nebo skupiny koček než si zvyknou před vypuštěním. Pro psy máme několik prostorných výběhů, kde jsou navolno ve větších smečkách. Z výběhů mají přístup do domu, na který je výběh napojen, mají k dispozici chodbu i venkovní přístřešky. V největším výběhu mají boudy. Dále máme velkou uzavřenou halu s kotci,kde jsou izolovaní psi v převýchově, většinou plaší psi, které není možné ve výběhu chytit. Musí si prvně zvyknout na dotyky, vodítko a manipulaci. Jsou zde také přes zimu psi, kteří jsou choulostiví na pobyt venku. Venku máme i několik kotců s boudami, ve kterých jsou psi v převýchově, nebo před vakcinací. Menší socializační smečka žije doma a venčí se několikrát denně navolno, psi v ní ovládají přivolání,poslouchají a mohou být tedy puštění pod dozorem volně po areálu. V noci spí s námi v posteli samozřejmě spolu s postelovými kočkami.

Zvířatům u nás věnujeme nadstandardní péči, vzhledem k tomu že se jim věnujeme po celý den a nemáme jiné zájmy než naše zvířátka. Poskytujeme jim nadstandardní veterinární péči, snažíme se o krmení pouze nejkvalitnějšími krmivy, přidáváme vitamíny a u potřebných i kloubní doplňky. Všechna zvířata mají úkryt před zimou a deštěm, kromě zajištění fyzických potřeb se také snažíme o zajištění maximální psychické pohody a přirozeného žití pro každé zvíře – tj. nedržíme zvířata izolovaně po jednom, ale poskytujeme jim společenství smeček. Zvířata mají 24 h dozor a jsou neustále pod dohledem. Psům poskytujeme socializaci, výchovu, výcvik. Psy i kočky necháváme kastrovat, abychom zabránili množení nechtěných zvířat a zabránili také vzniku mnoha onemocnění (rakovina ml. žlázy, oyjometra, u koček FIV, FeLV, apod.). Všechny psy necháváme čipovat, vakcinovat. Kočky navíc vakcinujeme proti chlamydiím a plísni microsporum. Azyl neustále opravujeme, aby měla zvířata u nás co možná nelepší podmínky,prostor a pohodlí.

Adopce zvířat

K adopci nabízíme zdravá socializovaná zvířata, s očkovacím průkazem a psy s čipem. Dospělá zvířata předáváme zásadně kastrovaná. U mláďat se nový majitel zavazuje smluvně ke kastraci ve vhodném věku po dosažení dospělosti – u koček cca v 10. měsíci věku, u fen po 1. hárání, u samců po dosažení 12 měsíců věku. K nabízeným zvířatům poskytujeme maximální informace o stavu, výchově, vhodnosti a minulosti, je-li nám známa. Se zájemci prvně komunikujeme, uvítáme první návštěvu abychom poskytli prostor na rozmyšlenou a seznámení se zvířetem. Pro psy hledáme takové podmínky, aby měli přístup i do tepla, psy pouze na ven do boudy nedáváme ani na hlídání objektů, chceme aby byl pes rodinný přítel se kterým se bude nadále pracovat, cvičit, chodit na vycházky. Pro kočky hledáme domovy, kde bude zajištěno jejich bezpečí, v bytě je nutno zajistit okna před pádem kočky, při umístění k domku je zase nutné nechat si kočku měsíc zvyknout dobře zabezpečenou, aby se aklimatizovala a na místě se zržela. S novými majiteli udržujeme kontakt, v případě nedodržení smluvených podmínek si přebíráme zvíře zpět do péče. Novým majitelům poskytujeme servis okamžité pomoci v případě nouze – zvíře je možné kdykoliv vrátit zpátky, pohlídat o dovolené, nemoci, v případě vážného onemocnění zvířete nabízíme pomoc a konzultaci. Pokud si od nás přeberete psa, který potřebuje pokračovat v socializaci a výchově, je možné k nám dojíždět nebo ho tu na čas nechávat ve smečce (v extrémních případech).

Kauzy týrání

Zabýváme se také řešením kauz týrání, kdy jsou zvířata držená ve velkých počtech, nemocná v nevhodných podmínkách. Často se jedná o množírny, soukromé „útulky“ nebo sběratele koček či psů, kteří absolutně nezvládají péči o zvířata, což často vrcholí stížnostmi na chov vyhublých zvířat bez dostatku potravy a veterinární péče, která se často mezi sebou množí. Takových případů jsme řešili již několik, jednalo se o desítky psů a koček. 90,60,80 psů či koček není vyjímkou. Zvířata však k sobě můžeme převzít pouze tehdy,je li majitel ochoten vydat je dobrovolně. Nemáme oprávnění zvířata odebírat ani zabavovat. V předchozích případech se vždy majitel rozhodl sám, že již péči o zvířata nezvládá a předal nám je do péče dobrovolně. Podle zákona má takový chov prošetřit veterinární správa příslušného kraje a učinit opatření buď formou pokuty a následné nápravy majitelem a nebo odebráním zvířat. Nastává však problém, kam umístit najednou takový počet zvířat, jelikož útulky požadují za pobyt zvířat nemalé finance. Zvířata, která k nám přijmeme ošetřujeme a živíme z darů, které nám zasílají milovníci zvířat a také z financí, které poskytují naši členové a dobrovolníci ze svého. ZVířata se k nám dostávají vyhublá, nemocná, plná parazitů, špatně živená a potřebují převýchovu, psi z množíren na sebe nenechají sáhnout, neumí na vodítku a mají návyky divokých zvířat, nikoli domácích psů Často je toto chování vrozené a velice těžko se napravuje,proto trvá příprava k adopci takových zvířat několik měsíců. Pokud se organizace, obec, nebo kdokoli z vás dozví o takovém případu, může nás samozřejmě kontaktovat, pokusíme se případ vyřešit.

Odchyty

Naši dobrovolníci vlastní certifikát o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých zvířat. Můžeme tedy pomocí odchytových pomůcek odchytávat psy a kočky. Odchyty koček provádíme zásadně na požádání majitele koček, tj.obce nebo majitele, který je má např. na svém pozemku. Odchyty na černo, bez vědomí majitele apod. neprovádíme. Odchyty psů provádíme pouze na žádost majitele, tj.obce, soukromého majitele. Odchyt neprovádíme jako placenou službu, ale jako nutnou manipulaci při přebírání plachého či agresivního zvířete. Odchytové pomůcky nezapůjčujeme.

Výchova, převýchova psů, etologie

Pejsky u nás se snažíme vychovávat tak, aby je bylo možné bez problému umístit do nových domovů Radíme majitelům, jak psa správně vychovávat. Dobře vychovaný pes musí poslechnout na 100% přivolání v každé situaci, jinak není možné pouštět psa navolno. Pes musí být doma v klidu, neničit zařízení a venčit se venku. K tomu patří i zvládání chůze na vodítku. Pes musí poslechnout majitele na jeho příkaz, např. neštěkat, neskákat po lidech, neútočit na lidi ani na zvířata. Dobře vychovaný pes se sebou musí nechat manipulovat – zvedat, prohlédnout tlamu, osahat packy, nechat si dát injekci i prášek a vydržet v klidu. To je důležité pro pohodové ošetření u veterináře. Pes se nesmí bát aut, výstřelů a dalších věcí v běžném životě. Pes nesmí být agresivní k jiným psům ani se jich bát. Pes nesmí utíkat. Pokud svého psa dobře vychováte, získáte v něm nejlepšího přítele a bezproblémové soužití. Pokud chcete svého psa rozmazlovat, provozovat nedůslednou výchovu a doufat, že pes bude rozumět co mu říkáte aniž byste mu to vysvětlili psovi srozumitelným způsobem, pak je jenom na vás jaký život se psem budete žít a zda nakonec pes neskončí v útulku nebo utracen. Pokud si pořizujete psa, musíte počítat s tím že se mu musíte věnovat jako dítěti, nikoli jako doplněk který někde necháte a on bude snášet samotu,plnit vaše rozkazy a dělat to co si představujete i když si ho nebudete všímat. Pokud není vaším zájmem chodit se psem na procházky, cvičit ho, věnovat se mu, tak není dobrý nápad si pejska vůbec brát. Pes není ani hračka pro děti! Vždy je potřeba dobře zvolit plemeno, velikost, vhodnost. Právě u nás vám poskytneme maximální informace o našich psech a doporučíme vám vhodné adepty vzhledem k vašim možnostem a podmínkám. U nás dáváme pejskům základ, kterým je zařazení do smečky – tím naučíme psa vycházet s dalšími, naučíme ho podřídit se vedení a poslechnout např. aby neskákal na lidi, na dveře atd. Nestíháme zatím pracovat se všemi psy, ale s vybranými jedinci učíme přivolání, základní povely apod. Snažíme se nejvíce napravit extrémně problémové psy, vysoce agresivní nebo plaché. Nepřevychováváme psy soukromých majitelů, pouze opuštěné psy kterým pak hledáme nové domovy. Pokud knám soukromý majitel umístí svého psa, nerozhoduje o nakládání s ním – tj. zda pejska po převýchově umístíme nebo si ho necháme natrvalo. Původním majitelům však psy nám darované nevracíme.

Věnujeme se pozorování psího chování ve smečkách. Sestavujeme smečky podle toho, aby byli psi ve smečce vyrovnaní. Chceme v budoucnu spolupracovat s institucemi i jednotlivci, kteří se etologií psů zabývají. V našem azylu chceme poskytnout prostor i pro takové aktivity.

Veterinární péče

Zvířatům u nás poskytujeme nadstandardsní veterinární péči. Naše zvířátka ošetřuje MVD. Tomáš Černík v Poděbradech a MVDr. Marek Kubát v Praze. Přijaté psy necháváme vakcinovat kompletní trojkombinací a proti vzteklině, pejsek dostane i čip. Dospělé psy necháváme kastrovat. Štěňata předáváme s podmínkou kastrace po dosažení optimálního věku. Kočky necháváme vakcinovat kompletní trojkombinací a navíc necháváme některé kočky očkovat proti chlamydiím vakcínou Purevax a proti plísním microsporum. Všechny dospělé kočky necháváme kastrovat a koťata předáváme s podmínkou kastrace. Všechna zvířata jsou opakovaně odčervená a opatřená spot-on pipetou proti parazitům. Nepoužíváme spreje ani jiná antiparazitika,spot -on je dle našich zkušeností nejrychlejší a nejspolehlivější řešení. Pokud zvíře potřebuje operaci, i to mu neprodleně zajistíme včetně rekonvalescence. Nemocným zvířatům zajišťujeme léčbu. U psů je nemocnost velmi nízká, zato u koček jsou rozšířené různé druhy smrtelných či chronických chorob. Problémem většiny útulků je nedodržení karantény, nedostatečné přeléčení a testování koček a potom dochází k onemocnění celého chovu, stává se tak semeništem nepřeberného množství často mutujících choroboplodných zárodků. Kočky pak ztrátou imunity umírají na choroby typu FIP,FelV, které by se za jiných okolností třeba neprojevily. Ve většich skupinách koček k tomu dochází neustále, proto je důležité kočky léčit velice důsledně a důkladně. Hlavním problémem koček je plíseň, rýmové onemocnění způspbené pasterelami, chlamydiemi nebo herpesvirem. Dále jsou to parazité – červy ve střevech, blechy, vši a ušní svrab. KOčka může tyto choroby mít aniž by se na ní ihned projevily. Dá se to však zjistit rozborem výkalů a výtěrem nosní dutiny. Proto necháváme kočky preventivně očkovat na píseň, což je však zároveň i léčebná terapie při příznacích microspora. Při rýmových onemocněních používáme antibiotika přímá na likvidaci původce choroby, na chlamydie působí výhradně tetracykliny a na pasterely většinou enrofloxacin, je zbytečné naslepo ládovat zvířata léky, na které moou být později rezistentní. Pokud si nejsme jisti diagnozou, je jednoduché využít sližeb laboratoří, kam zasíláme vzorky pro vyšetření a získáme tak přesné informace o nákaze a lécích, které na ní zabírají. Ze všeho nejdůležitější je však PREVENCE. Pokud jsou kočky od sebe dostatečně izolovány vzdáleností, nemíchají se různě nemocné spolu a vnější prostředí není vhodné pro pomnožování zárodků, je riziko onemocnění minimální. Proto nové kočky dáváme do samostatných pokojů po skupinách, ve kterých přišly dokud nejsou vakcinované a zdravé tak, aby mohly ven nebo mezi jiné kočky. Koťata a nemocné kočky izolujeme v klecích a rozhodně ne v jedné místnosti. Snažíme se je dávat co nejdál od sebe, a ne více jak po dvou. Čím větší je počet nakažených zvířat spolu, tím stoupá koncentrace virů a bakterií v prostředí a vzniká tak semeniště nákazy. Zárodky se nejlépe množí ve vlhku a teplu, proto je naprosto zcestný nápad vytírat vodou ve vytápěných prostorech! Všechny prostory kde jsou kočky musí být maximálně suché! Je řřeba důkladně větrat a pokud větrání není možné, tak nevytápět a nenamáčet. Slunce, čerstvý vzduch likvidují většinu zárodků, chladno omezuje jejich pomnožování a zvíře tak může zárodky v sobě  stíhat ničit vlastním imunitním systémem. Klecová karanténa se třeba nemusí někomu zdát ideální, ale je to nejlepší řešení jak zachránit kočce život, tam jí naočkovat, odčervit a pak jí bez problému vypustit mezi jiné zdravé kočky. A pokud v kočičím kolektivu jediná kočka začne pšíkat nebo mít průjem, je nutné jí okamžitě izolovat. Jen díky tomuto systému je u nás roční úmrtnost koček velmi nízká a nedochází v žádném případě k propuknutí smrtelných epidemií.

Výživa

Zvířata u nás krmíme pouze kvalitními krmivy určenými pro zvířata. V současné době se snažíme krmit pouze superpremiová krmiva a některým choulostivým zvířatům dokonce i holistická nebo syrovou stravu. Můžete se třeba domnívat, že takové krmení je zbytečně drahé. My však máme jiný názor.Pokud krmíme levnými granulemi, mají po nich zvířata průjem, je potřeba dávat jich velké množství aby zvířata přibrala na odpovídající váhu, často je ani nesežerou a nechávají je ležet, pak se o ně perou nebo je zahrabou blátem. Uklízet průjmem pokrytý povrch kotců a výběhů je dosti nepříjemné, stejně tak je potom třeba podávat psům léky na průjem nebo dokonce nechávat dělat rozbor stolice. Při dlouhodobém krmení nekvalitní stravou se projeví různá onemocnění jako např. onemocnění kloubů ledvin, jater, je to znát na kvalitě srsti a vitalitě zvířete. Největší hrozbou je však torze žaludku u psů! Levné granule po zkrmení v žaludku bobtnají a zvětšují mnohonásobně svůj objem, takže u některých psů může dojít k torzi žaludku, což je velice závažný často smrtelný stav. Kvalitní krmivo nebobtná a nezpůsobuje tyto problémy. Po kvalitním krmivu jsou psi vitálnější, zdravější, lépe přibírají, využijí velkou část živin v krmivu, nemají průjmy ani nezvrací. Krmiva se také nemusí podávat tak velké množství. Takže co ušetříte na krmivu, rozhodně investujete do veterináře. A jistě nám dáíte za pravdu, že je vždy lepší prevence. Protože je u nás hodně zvířat natrvalo, chceme je mít v naprostém pořádku, nikoli nemocná nebo strádající.

Kastrace

Přijatá dospělá zvířata necháváme kastrovat. Zabraňujeme tak rozmnožování dalších bezprizorných zvířat. Zabraňujeme tím vzniku chorob jako je rakovina mléčné žlázy, pyometra, rakovina varlat, prostaty apod. Kastrací zvířatům nijak neubližujeme, naopak jim prodlužujeme život. Zvířata jsou kastrovaná našimi spolupracujícími veterináři. Po kastraci je zajištěná pooperační péče.

Spolupráce

Spolupracujeme s dalšími organizacemi i jednotlivci pečující o opuštěná zvířata. Chceme pomoci i těm, kteří nemají takové možnosti např.vzhledem k problematické lokalitě, je třeba hledat zvířatům nové domovy, shánět krmivo a finance na veterinární péči. Proto pomáháme s propagací na našich webových stránkách a facebooku,pomáháme udávat některá zvířata,přeposíláme si zájemce, případně poskytujeme ostatním krmivo, které u nás nevyužijeme či nespotřebujeme, má-li kratší dobu expirace. Útulkům nabízíme pomoc s umístěním koček u nás,pokud jsou nějaké nechtěnné kočičky které potřebují chodit ven a jsou zdravé, rádi je vezmeme k nám na statek a dáme jim svobodu jako našim kočičkám. Ve vyjímečných případech jsme ochotni pomoci i útulkům s agresivními či problémovými psy a ujmout se jich dokud je nedáme do pořádku. To všechno však závisí na momentální kapacitě. Organizace, se kterými spolupracujeme jsou spolehlivé, ověřené a vše v nich funguje tak jak má. S neseriózními a hádavými ochranářskými fanatiky naše sdružení nespolupracuje. Jde nám především o snížení počtu bezprizorných zvířat v ČR, o osvětu správné péče. Nemáme čas na „zbytečné házení hrachu na zeď“, pracujeme nepřetržitě pro změnu a pohodu zvířat. Spolupracujeme s těmi, kteří mají stejný cíl a postup. Spolupracujeme s těmi, kteří ukazují výsledky namísto efektu.

Náš tým

V našem týmu je řada zapálených milovníků zvířat, kteří ve svém volném čase po práci pomáhají s činností Tlapek. Také je nás několik, kteří Tlapky vedeme a věnujeme se činnosti celý den, celý rok nepřetržitě, staráme se o zvířata, o propagaci a komunikaci s veřejností. Jsme ochotni pomoci ihned v případě akutní pomoci zvířeti v nouzi. Chceme aby naše práce byla profesionální, proto má každý dobrovolník ke své činnosti také patřičné profesní znalosti. V našich řadách je mnoho aktivních lidí, kterým nedělá problém záchrana zvířat v terénu. Často zachraňujeme zvířata, která někde uvízla a kde je zapotřebí fyzické zručnosti. Zachraňujeme zvířata ze sklepů, z těžko dostupných míst, přičemž je tato činnost nejen zajímavá, ale i nebezpečná, protože se často jedná o prostředí, které není vhodné pro zvířata, natož pro lidi. Pomáháme rádi i našim dobrovolníkům a soukromníkům, kteří si neví rady se svým zvířetem. Rádi poradíme s léčbou a péči. Naši dobrovolníci mají značné zkušenosti s léčbou koček a jejich psychikou, ve spolupráci s veterináři, laboratořemi a dalšími zkušenými lidmi jsme schopni pomoci i zvířátku, které už svůj domov má, jenom potřebuje pomoc, aby svým páníčkům mohlo dělat stále radost živé a zdravé.

Naše činnost je potřebná nejen pro zvířata, ale samozřejmě také pro lidi, kteří se zvířaty soucítí, mají snahu jim pomoci, ale z jakýchkoliv důvodů to nemohou dělat v takovém rozsahu jako OS Toulavé Tlapky. Zoufalí nálezci a majitelé koček a psů, kteří se na nás obrací, často nemají jinou možnost. Kam s nalezeným zvířetem? Jak pomoci zvířeti, které se trápí? Kam volat a kam jít, když jsou všechny možnosti vyčerpány? Co dělat, když sami nemohou zvířeti pomoci nebo se dostali do tíživé situace? OS Toulavé Tlapky vždy pomůžou, je-li to v jejich silách. Rádi pomůžeme lidem, kteří nejsou lhostejní k osudu zvířat, rádi pro ně budeme šancí, kam se obrátit o pomoc. Pochopitelně nemůžeme vyřešit každou prosbu a každý případ, nejsme schopni zajistit azyly pro všechna opuštěná zvířata, nejsme schopni vyléčit a zachránit život každému zvířeti, ale snažíme se maximálně pomáhat. Proto věříme, že naše pomoc má smysl. Je to možné jen a pouze za předpokladu, že budeme mít maximální podporu veřejnosti, že nás veřejnost podpoří, ať už finančním či materiálním darem, případně dobrovolnou činností. Bude-li v našich silách pomoci, nebudeme váhat. Naši dobrovolníci šíří propagační materiály, a shání tak další dobrovolníky, kteří pomáhají našemu sdružení. Pořádají osvětovou činnost zaměřenou na kastrace koček a správného zacházení se zvířaty. Každé sdružení může fungovat jen tehdy, má-li dostatek dobrovolníků, prostor a finančních prostředků pro svou činnost. V oblasti ochrany zvířat, a koček především, je velice těžké sehnat podporu veřejnosti, zajistit zvířatům nové domovy, potřebnou péči a získat přizeň vlivných lidí, kteří by dokázali problematiku medializovat. Ne každý je pomoci zvířatům nakloněn, proto je naše činnost náročná po všech stránkách, našim dobrovolníkům zabere veškerý volný čas a často není očekávaný výsledek viditelný. Sehnat příznivce zvířat, kteří pomohou, je téměř nadlidský úkol. Do našich řad potřebujeme zejména takové lidi, kteří jsou ochotni pro zvířata a naše sdružení obětovat maximum.

Článek o naší každodenní práci zdehttp://www.facebook.com/note.php?note_id=224051340995849

Výroční zpráva za rok 2011 zdehttp://www.facebook.com/note.php?note_id=255874727813510

OS Toulavé Tlapky
IČO: 22667628
korespondenční adresa: P.O.Box 43, 158 00 Praha 5
tel: +420 776 083 090
e-mail: toulavetlapky@toulavetlapky.cz
web: http://www.toulavetlapky.cz
bankovní spojení: 216955754/0300 u ČSOB