Kastrace psů a fen

Problém se netýká pouze České Republiky, kdy jsou lidé proti kastracím psů a fen jenom na základě svého názoru, bez jakýchkoliv odborných argumentů. Proto chceme shrnout naše zkušenosti s kastracemi u psů a informace z odborných článků. Je smutné, že musí trpět tolik zvířat jen pro to, že člověk "pouze" vyjadřuje svůj názor - nekastrovat. A pro to každý den umírá na světě mnoho nechtěných psů, proto denně umírají psi na závažné choroby pohlavního aparátu a lidé stále volají po přirozenosti, kastraci považují za zásah do přírody, za něco neetického a špatného. Špatné a neetické je však plodit další a další psy, kteří nežijí volně v přírodě, tedy žijí pod vlivem člověka, je jich tolik, že ztratili svou hodnotu a jsou často masově zabíjeni. Člověk omezuje jejich přirozenou potřebu rozmnožování, krmí je nepřirozenou stravou, používáme nepřirozenou veterinární péči a tudíž nemůžeme chtít, aby psi zůstali přirozeně plodní. Neslučuje se to s moderním způsobem chovu psů a pro to je potřeba zasáhnout i v tomto případě, abych zabránili utrpení, které jim způsobujeme.

Důvody pro kastraci feny:

Vždy mějte na paměti, že lépe se s operací vyrovná zdravá mladá fenka, než starší a již zasažená nemocí, případně poškozením orgánů.

Feny dospívají různě podle plemene. Také podle plemene hárají buď jednou nebo dvakrát do roka. Liší se i v počtech narozených štěňat. Proto se nedá říci že fena je dospělá v jednom roce, nebo v osmi měsících věku. Fena je dospělá po prvním hárání.

Důvody pro rozhodnutí ke kastraci feny:

1. Narůstání počtu bezprizorných štěňat.

V Čr jsou přeplněné útulky nechtěnými psy, čekají několik let v kotcích bez zájmu osvojitelů, množírny pejsků bez PP produkují laciná, ale nemocná štěňata bez řádné péče, majitelé se zbavují svých psů nejčastěji z nedostatku čas a pokud nenajdou pro své psy domov, nechávají je nelegálně utrácet. V dalších státech se dokonce zvířata vraždí na ulicích nehumánním způsobem a ochránci zvířat už neví, kam miliony opuštěných psů vozit. Situace se vymyká kontrole a tuto lidskou nezodpovědnost odnášejí zvířata a platí za nás svým životem.

Zamyslete se, co je lepší? Začít přebytečné psy zabíjet, nebo raděj zabránit, aby vůbec vznikli?

Chcete množit další psy? Vytvářet další štěňata, další křížence a další psy bez PP?

Jak víte, že Vaše fenka sebou nenese skryté genetické vady? Nemyslete sobecky jenom na sebe a na Vaší fenu, ale myslete i na její potomky, za které jste zodpovědní! Závažná geneticka vada je například rozštěp patra, rozštěp páteře, slepota, hluchota, deformace končetin, kožní alergie, vady kloubů, vady srdce, orgánové disfunkce, podkus a předkus a mnoho dalších.

Pokud nemáte čas ani finance na chov psů s PP, tak můžete nabídnout pomocnou ruku týraným fenám, které jsou vysoce březí a nemají kde porodit, na facebooku a v útulcích se takových proseb najdou stovky. Neubližujte, pomáhejte!

2. Rakovina mléčné žlázy:

Závažná rakovina, která se vyskytuje u starších fen. Počet vrhů za život nemá na výskyt rakoviny přílišný vliv. Více se vyskytuje u fen, které celý život hárají bez zabřeznutí, ale také u fen, který naopak rodí celý život pořád. Nádory na mléčné žláze rostou rychle, začíná to malou bouličkou, která může dorůstat až do velikosti lidské hlavy, kůže po čase praská, vzniká mokvavá krvavá rána, která se nehojí, pro fenku je to velmi bolestivé. Rakovinové buňky rychle matastazují většinou do plic a pokud se okamžitě neprovede odstranění obou mléčných lišt a kastrace, fenka zemře během několika měsíců. I u větších nádorů má operace cenu, pokud se nejedná o starou fenku. Pak je nutné začít s léčbou rakoviny samozřejmě i přírodní cestou a úpravou krmiva, neboť se rakovina může i po operaci obejvit právě v plicích. Tato rakovina je v dnešní době velmi rozšířená.

Chcete, aby Vaše fena zemřela takovou bolestivou smrtí?

3. Zánět dělohy (pyometra):,

Při zánětu dělohy se děloha feny naplňuje obsahem, hnisem, zvětšuje se. Zánět způsobuje v pokročilé fázi horečky, zvracení, nechutenství, dehydrataci. V posledním stádiu může z pohlavních orgánů fenky vytékat hnis. Nemusí k tomu ale vůbec dojít a vše se pozná, až když je na tom fenka zle, na sonografu. To už je ale nutná okamžitá operace, kterou ale fena nemusí přežít, neboť horečka a zánět v těle může způsobit smrt. Po operaci následuje dlouhá rekonvalescence a léčba antibiotiky.

Bohužel mnoho chovatelů chce řešit tento problém konzervativně, aby mohli na fence dále chovat.

Co je pro takovou fenku lepší? Cpát do ní každý den léky, nechat jí v bolestech, s teplotami a doufat že to přejde, nebo jí nakonec nechat stejně operovat či utratit? Kdy už bude stav na hranici krutého týrání? O četnosti těchto případů se opět můžete pobavit s veterinářem, u nás jsme takových případů zaznamenali destíky. Z množírny 60 přivezených psů bylo cca 40 fenek, z toho bylo 30 fen se zánětem dělohy a to měli několikrát za život štěňata a jiné vůbec. Nyní jsme přivezli 80 psů z množírny, z toho bylo cca  50 fen a již u čtvrté feny byl zánět dělohy. Na fenách na venek nebylo poznat vůbec nic, jednalo se o příbuzné křížence. Zánět dělohy je opět podmíněn geneticky, nevhodnou stravou, nevhodným prostředím v době hárání, zářením, přijímáním chemikálií do těla, stresem a především háráním celý život.

4. Falešná březost:

Fenka má mléko, vytváří si pelíšek, místo štěňat si nosí hračky, má výrazné změny v chování, může docházet k agresi, úzkostem a depresím, počůráváním se, ničením domácnosti apod. Pro fenu je to velmi nepříjemné období, trpí a rozhodně se nechová jako spokojený pes.

Nechat svou fenu hárat bez kastrace a dopustit projevení těchto velmi častých onemocnění je týrání zvířete, kterému však každý majitel může zabránit zodpovědným rozhodnutím - kastrací.

Naše zkušenosti - vliv kastrace na chování psů ve smečce:

Z divokých psů vycházíme pro sledování povah domácích psů. I když máme ve společné smečce kastrované psy s nekastrovanými (později jdou na kastraci všichni), nikdy nedošlo k tomu, že by kastrát ztratil svoje postavení.  

Nejčastější argumentací proti kastraci feny je mylné tvrzení, že v přírodní smečce se může pářit pouze alfa pár a ostatní feny ve smečce se pářit nemohou, čemuž dokáže alfa samice zabránit. To rozhodně není pravda. Toto platí u vlků, ale v žádném případě ne u psů. Ve psích smečkách mohou mít štěňata všechny feny bez ohledu na postavení ve smečce. Stejně tak se fena může pářit se všemi psy ve smečce, přičemž dominantní pes - vůdce smečky kryje jako první a po nakrytí nechává krýt i ostatní psy. Z toho důvodu může dojít k narození rozdílně vypadajících štěňat, která mají více různých otců, toto je u psů možné a dokonce časté u fen, které pobíhají volně po vesnici.

- Pokud někdo tvrdí, že submisivní fena se po kastraci stane ve smečce poslední a možná bude i zabita, není to pravda. Submisivní bojácné feny se po kastraci vždy staly odvážnější a se smečkou se lépe spojily, zato nekastrované feny byly občas i \"šikanované\" dokonce kastráty.

Tak asi tolik ke smečkám, u nás se všichni psi postupně kastrují a zařazujeme si je do smeček pořád podle stejných pravidel. Nikdy jsme nepozorovali rozdíly v chování psů na základě kastrátů nebo nekastrátů.

Chování fen po kastraci - změní se, nebo ne?

Často slýcháme, že se fenka po kastraci začala bát, nebo být agresivní.

Tady je na vině opět zase člověk a jeho nezkušený přístup k feně po kastraci. Citlivější feny mají po kastraci pár dnů bolesti v místě zašité rány. Pokud fenu zavoláte k sobě jménem, spojí si povel a slovo s bolestí, kterou ucítí při vykonání povelu. Z toho důvodu se později může začít bát, neboť očekává, že po vyřčení povelu například "ke mě" pocítí opět bolest. Stejně tak může začít fena kousat, protože si bolest spojuje například s pohybem ruky pro pohlazení a špatně si to spojí s bolestí na břiše. Pro to by se feny po kastraci neměly cvičit, ani volat jménem, rozhodně je špatné feny litovat, naopak je dobré je povzbuzovat, být v klidu a ujistit fenu, že je všechno v pořádku a nedovolit jí prožít krátkodobou změnu ve špatném rozpoložení. A to platí pro veškeré operace a stavy, kdy má pes bolesti. Litováním, chlácholením a ustaraným chováním k fence si akorát můžete zkazit psa na celý jeho život a zbytečně pak budete muset podstoupit s pejskem převýchovu. Fenku je třeba chválit za chvíle, kdy se chová dobře, uvolněně, v pohodě a tehdy je možné jí pohladit nebo dát pamlsek, ale není správné chválit psa za často přehnanou "hysterii", kňučení, smutné oči, schovávání se do kouta apod. Tím mu jen říkáte, že se Vám takové chování líbí a má v tom pokračovat.

Fena po kastraci ztloustne. Ano, pokud bude překrmovaná, nedopřeje se jí řádného pohybu, sportu a bude jen ležet doma na gauči, bude opravdu tlustá. Je třeba počítat s tím, že se fena po kastraci může, ale také nemusí trochu zklidnit a tomu je třeba přizpůsobit jak jídelníček, tak aktivitu a práci se psem. Pokud majitelé udělají z kastrátů tlusté bečky, je to jejich vina, není to špatný účinek kastrace ani vina veterináře.

Kdy je vhodná doba pro kastraci?

Ideální je nechat fenku vykastrovat právě před, nebo po prvním hárání, velmi se tím eliminuje možnost vzniku rakoviny mléčné žlázy a zánětu dělohy, což v dnešní době postihuje již většinu fen hlavně ve stáří. Veterináři radí kastrovat ještě před prvním háráním, v zahraničí se kastrují feny i ve velmi ranném věku. Zálěží individuálně na fence. My doporučujeme nechat jednou odhárat pávě kvůli povaze. Psi jsou často od mala špatně vedení, přizpůsobují se výchově a jednání svých majitelů, nejčstějšími poruchami chování je deprivace, vysoký temperament, agrese. Pokud Vaše štěně vykazuje příznaky některé nebo více poruch, není dobré fenku vykastrovat před háráním. Tyto povahové vlastnosti tím totiž jaksi \"zafixujete\" a převýchova se pak nemusí povést již nikdy nebo za velmi dlouho. V době prvního hárání by se fena mla začít srovnávat, uklidní se, změní se, dospěje. V této době je dobré zařadit jí například do smečky nebo změnit jednání ze strany majitele. Po odhárání doporučujeme nechat fenku vykastrovat cca po 3 měsísích. Tento způsob opravdu funguje, můžeme jen potvrdit.

Kastrace není proti přírodě o nic víc než jednání lidí:

Zákony smečky jsou tvrdé, příroda je nekompromisní, silnější zvítězí, slabý podlehne. Chceme mít plemena psů pro vlastní potěšení? Musíme si je udržet zdravá v regulovaném počtu. Nikoli množit psy podle sebe a svých nápadů a rozmarů. Když chceme mít psa, je třeba o něm vědět vše nikoli na základě toho, co si my myslíme, ale na základě informací od lidí, kteří se této problematice věnují a mají praxi. Veterináři, útulky, chovatelé. Věřte, že kastrací svojí fence jedině prospějete. A nejen jí, ale i celému světu a všem opuštěným a již narozeným pejskům.

Důvody pro kastraci psů:

1. Počet bezprizorných štěňat.

2. Kastrace je často doporučována u psů z důvodu omezení dominantního chování a zmírnění agrese.  Je to u každého jedince individuální a záleží také v jakou dobu je kastrace provedena. U mladých psů to má většinou poměrně dobrý efekt, u starších psů již se svou pozicí ve smečce to již zázrak neudělá. Pak se naskýtají dvě otázky. Proč to tedy svému psovi \"udělat, když je to vlastně \"zbytečné\"? ...minimálně proto, že nebude plodný, tím pádem nevzniknou další nechtění kříženci. Psovi jeho radost nevezmete, víte, že i kastrovaní psi se mohou spojit s hárající fenou? U nás ve smečkách se to stává pořád, pokud je tam nějaká nová ještě nekastrovaná fena. Psi jsou neplodní, přesto si mohou \"užít\" bezpečně, nenastávají rvačky ani útěky.  

3. Inkontinence, onemocnění prostaty, rakovina varlat.

4. Psychické poruchy - frustrace vede k agresivitě, proč? 

Pes stejně jako každý samec má potřebu páření a to několikrát do roka. Pokud chceme zajsitit svému psovi plnohodnotný život, musíme naplnit všechny jeho potřeby. Jedná-li se o křížence nebo psa bez PP kdy je krytí fen naprosto nežádoucí a eticky nepřípustné, nemůžeme dopustit jeho trápení a týrání kontaktu s hárajícími fenami, které mu bráníme nakrývat. Naprosto humánním řešením je kastrace, díky které psovi opravdu ulevíme a pomůžeme. U psů často dochází k agresi z frustrace, pro to se doporučuje nechat agresivní psy vykastrovat, v mnoha případech to psovi pomůže a zmírní jeho agresivní reakce. je třeba nechat psa vykastrovat v mladším věku, u starších psů je efekt menší. U starších nekastrovaných psů pak dochází k rakovinám prostaty, poruchám zatahování penisu, zduření prostaty, problémy s předkožkou apod. což kastrace vyřeší rovněž. Nekastrovaní psi také velmi často umírají pod koly aut, nebo jsou zastřeleni v lese, když se rozhodnout utíkat a hledat hárající feny, což se děje zejména na vesnicích. Nekastrování psů se dá považovat také za formu týrání, pokud alespoň dvakrát ročně nekryje. Není však řešení nechat ho nakrývat feny, neboť přispíváte k množení dalších nechtěných psů a nikdy nevíte, zda Váš pes nepřenáší genetickou vadu, nebo pohlavní chorobu, nevíte, co se stane s jeho potomky a zda jeho touha nebude tak silná, že se nebude snažit utéct každý den.

Pokud muži často argumentují a berou si kastraci svého psa osobně, jistě přijmout fakt, že pokud by se měli pohybovat mezi krásnými ženami celý život bez možnosti sexu, dali by cokoli za to, aby mohli podstoupit kastraci (humorná poznámka na závěr). Pro to je třeba si uvědomit, že svému psovi nejlépe pomůžete tak, že ho necháte vykastrovat a zbavíte ho tak utrpení, které ani nemusí na venej dávat na jevo.

Co se týče změn chování, nejsou tak markantní jak se povídá. Proto i když necháte svého pejska vykastrovat, nejedná se o týrání ani omezování. Uvědomte si však jeden důležitý fakt. Pokud máte nekastrovaného psa a přijde do kontaktu s hárající fenou, bude se chtít pářit. Pokud mu to neumožníte, bude trpět, ničit zábrany a je to pro psa důležité aby měl varlata, když je nikdy nesmí použít ale jenom se trápit? A protože víte, že připouštět psem mimo chov zvířat s PP je nezodpovědné jednání, tak kastraci opravdu zvažte. U nás kastrujeme před vydáním všechny psy, nikdy jsme s tím neměli problém.

Další informace o kastraci psů:

Kastrace se provádí pod narkózou, je to klasická operace. Náš veterinář - MVDr. Černík v Poděbradech používá jiný způsob kastrace než se dělá jinde, podle našeho názoru je to ten nejlepší, protože u něho nedochází k pooperačním komplikacím. Pokud se pouze odstraní varlata a rána se zašije, téměř vždy se šourek naplní tekutinou, může se zanítit, psa to hrozně bolí, je to oteklé, vstřebávání trvá dlouho a to je pak týrání jak pro psa, tak pro majitele. MVDr. Černík odstraňuje celý šourek, rána je pak klasicky zašita, netvoří se žádná tekutina ani otok, hojí se to velmi rychle, dobře, bezbolestně, u psů nepoužíváme ani límce. Psi se po kastraci mohou normálně pohybovat, běhají a nepozorovali jsme ani na jednom, že by mu to nějak vadilo. Dříve jsme s tím měli u jiných veterinářů opravdu značné problémy! Pokud tedy chcete nechat pejska vykastrovat, určitě zvolte veterináře, který praktikuje tento způsob operace.

 

Za tvrzením v těchto bodech si stojíme velmi. Sledujeme denně chování psů, máme možnost v našich smečkách sledovat chování kastrovaných a nekastrovaných psů, máme zkušenosti i z jiných zdrojů a zkušeností dalších lidí, mnoho literatury, konzultací s chovateli, veterináři a velkou roli hraje systém chovatelů a závodníků husky (zásadně kastrují psy i nechovné feny, jinak by nemohli ani nazávody, psi se velmi rvou a pustit nekastrovanou smečku na závod nejde). Sledujeme vlivy kastrací ve všech věkových kategorií psů, sledujeme kastrace u starších zvířat a naopak zase velmi mladých. Protože tu spoustu psů máme natrvalo, včetně našich dobrovolníků kteří k nám jezdí, máme možnost vidět, co to se psy dlouhodobě \"dělá\". Kritiky asi nepotěšíme, ale těch pozitivních hledisek je mnohem více než negativních.

Je Kastrace proti přírodě?

Nejčastější argument - že je kastrace proti přírodě. Je však třeba se zamyslet a uvědomit si fakt, že v 21. století je samotný pes a jeho způsob chovu proti přírodě. Pes je domestikován, šlechtěn, existují stovky umělě člověkem vyšlechtěných plemen psů, mnohá z nich by v přírodě rozhodně nepřežila, záměrně se vytváří plemena s různými vadami pro kuriózní vzhled. To už samo o sobě je obrovský zásah do přírody - tedy do přirozenosti psa, který je šelma, masožravec, predátor, smečkový tvor. My však psy nechováme většinou ve smečkách, ale doma na gauči, že? Nebo po jednom na zahrádce na hlídání, v moderní době nosíme čivavy v kabelce, které už neznají ani trávníček, jen venčení na plenku. Necháváme psy očkovat, to je přeci také proti přírodě, neboť díky chorobám mohou zemřít slabí jedinci a přírodě tak ulevit od neživotaschopných kusů. Používáme léky a antibiotika, provádíme operace, zachraňujeme jedince, kteří by v běžné přírodě zahynuli, napravujeme zdravotní problémy, kterým by zvířata v přírodě podlehla, necháváme na živu slabé jedince v obrovských počtech, což ale příroda nedělá, příroda zabíjí slabé, člověk slabé zachraňuje. Psy také krmíme granulemi, masem z umělých odchovů, to je rovněž naprosto proti přírodě, granule přece psi venku neloví. Dále psy vystavujeme modernímu světu - splodiny, záření, chemické látky, držíme je ve městech ve zcela nepřirozeném prostředí, neumíme přirozeně zacházet se psem a nahradit mu smečku a tak neustále řešíme problémy s chováním psů, s agresí, separační úzkost, bázlivost apod. A najednou hup! Přehlédneme všechny tyto kroky proti přírodě, které běžně pejskům děláme a pak odmítneme slovo kastrace, jako něco sporstého a hrdě prohlásíme - "Kastrace je proti přírodě". Zdravý člověk toto nemůže vůbec vyslovit. Zdravý člověk pochopí, že pokud vytváříme nepřirozené psy jako domácí mazlíčky, musíme také regulovat jejich počet, ovládat další rozmnožování psů tak, aby se rodily pouze zdraví psi s PP, kde bude díky známému původu psa -známí rodiče, možnost vědět, jak spářit psy tak, aby se rodila zdravá štěňata. Vzhledem k "civilizačním" chorobám psů, za které může zase člověk, musíme kastraci nechat provádět, neboť jsme u přirozených psů dopustili nepřirozené nemoce a těm jinak nezabráníme, než vlastním zásahem - kastrací. Pokud tedy bojujete za práva přírody, tak si nepořizujte domácího mazlíčka, ale podpořte volně žijící zvířata, aby se jim neztrácelo životní prostředí, aby nebyly z volně žijících divokých zvířat přeměňována na domácí gaučáky se spláclým nosem, volnou kůží a krátkýma nožičkama. Chraňte přírodu, žijte ekologicky, nepodporujte obchodní řetězce a staňte se indiány. Pak můžete na celý svět vyhlásit, že kastrace zvířat je proti přírodě - ano, proti přírodě je kastrace divokých zvířat žijících v přírodě, nikoli domácích zvířat žijících doma, tam je kastrace NUTNOST, NEZBYTNÁ NUTNOST!

Prosíme, nechte své feny i psy kastrovat, pomůžete tím nejen jim ke spokojenému životu, ale také nám a dalším útulkům, které nebudou muset řešit každoročně stovky opuštěných psů a po světě miliony psů týraných v příšerných podmínkách, protože když je něčeho hodně, tak to ztrácí hodnotu a stává se z toho odpad! V tomto století jsou bohužel odpadem psi! Pomozte to změnit!

 

Os Toulavé Tlapky

 

 

Rakovina mléčné žlázy u feny

Rakovina varlat u psa, z www.vet-ct.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p color:="" font-family:="" line-height:="" lucida="" p="" style="\" font-size:"="">Pyjometra u feny vetpel.cz

Novinky

5 kroků pomoci tlapkám