Jak pomoci tlapkám

Podmínky při osvojení kočky

Stanovené podmínky pro převzetí zvířat jsou nutné proto, že našim zvířatům věnujeme maximální péči, takže chceme mít jistotu, že zvíře nalezne trvalý domov u hodných lidí a že naše práce nepřijde vniveč.

Před osvojením kočičky si přečtěte, jak o kočky správně pečovat, na co dávat pozor a jak probíhá zvykání na nové prostředí a další zvířata. Vše se dozvíte na našich stránkách i jinde na internetu.

Náklady: Na veterinární ošetření nedostáváme žádné dotace, vše hradíme ze svých nebo darovaných peněz milovníků zvířat. Proto velmi uvítáme, když nám při osvojení kočičky přispějete, abychom zajistili péči dalším zvířatům. Náklady na vakcinaci kočky jsou cca 500 Kč, na kastraci 600 Kč u kočky a 300 Kč u kocoura, zbavení parazitů vyjde na cca 500 Kč. Řada koček potřebuje léčbu, také musí něco jíst atd. Jedna kočička tedy vyjde na cca 2.000 Kč. Výši příspěvku necháváme tedy na Vás, ale  u solidních zájemců považujeme za slušné uhradit alespoň 600 Kč předávajícímu. U koťat jsou náklady nižší,budeme rádi alespoň za 400 Kč. (na tento finanční dar je možno vystavit potvrzení pro odečet z daní).

Kočku si může převzít osoba starší 18 let, s platným občanským průkazem. Při předání je vyplněná smlouva o převzetí, nový majitel dostane očkovací průkaz. Ve smlouvě se nový majitel zavazuje držet zvíře v takových podmínkách, jaké byly předem sjednány a domluveny.

Kočky předáváme zásadně přímo novým majitelům, nikoli přes zprostředkovatele či známé.

Kočky novým majitelům předáváme do péče kompletně vakcinované proti základním kočičím chorobám – kaliciviróza, panleukopenie, rhinotracheitida a vzteklina, popř. plísně. Koťata tedy předáváme novým majitelům nejdříve ve věku 3 měsíců. Koťata do 12 měsíců věku je možno osvojit pouze po dvou, a to nejlépe stejného pohlaví. Samotná koťata nepředáváme, pouze k dalšímu kotěti stejného věku, které je vakcinované. (nevakcinovanou kočku lze převzít pouze v případě, že je kočka zdravá a nový majitel na své náklady vakcinaci zajistí a písemně bude souhlasit s tímto postupem).

Dospělé kočky starší 8–10 měsíců jsou vykastrované, kocourci jsou kastrováni ve věku 10–13 měsíců. Kočky všech věkových kategorií odčervujeme a zbavujeme ostatních parazitů. Předáváme kočky pouze zdravé – tzn. bez klinických příznaků onemocnění. V případě převzetí koťat se nový majitel písemně zavazuje ke kastraci v námi určeném věku, což je vypsáno v předávací smlouvě.

Nový majitel se zavazuje k podání zprávy, jak se adoptované kočičce daří. V případě potíží nás ihned kontaktuje, stejně tak v případě onemocnění, ztráty apod. Bez našeho souhlasu nesmí kočku předat třetí osobě, ani se jí jinak zbavit. Pokud kočičku nemůžete nadále mít, prosíme, vraťte jí neprodleně zpět do naší péče!

U koček trvale žijících v bytě je nutné, aby bylo zajištěné zabezpečení oken proti pádu. Není možné nechávat kočku u otevřeného okna, je třeba opatřit okna sítí nebo pletivem, stejně tak balkon. Nedoufejte, že kočka nespadne nebo nevyskočí. Pkud si přebíráte kočku do bytu, prosíme, neberte jí ven na vodítko, akorát jí tím vystresujete a způsobíte si problém až se bude dobývat ven nebo Vám uteče. Kočky určené pouze do bytu nepotřebují pobývat venku, zvyknout si na byt kde se budou cítit doma a v bezpečí. U koček, které budou vypouštěné ven je nutné aby byly minimálně 4 týdny drženy v zabezpečené místnosti, odkud neutečou. Až si zvyknou, je možné je pustit ven s jistotou, že se kočička vrátí. Kočky není možné vypouštět u rušných silnic, v sídlišti z panelákového bytu apod. Prostředí pro volný pohyb koček musí být maximálně bezpečné. Kočky musí mít vždy přístup do tepla.

Chceme především kočkám najít spolehlivé majitele, aby naše úsilí vyléčit zvíře, pomoci mu a dostat ho do perfektní kondice nepřišla vniveč. Za to však nabízíme kompletní servis – od nás můžete získat jen zdravou kočku, máte možnost ji kdykoliv vrátit,pomůžeme s hlídáním v době dovolené zdarma, pomůžeme s léčbou, operacemi, kastracemi a rádi poradíme. Jsme rádi, pokud s námi noví majitelé udržují pravidelný kontakt, předáním zvířátka se ho nechceme zbavit, ale zajistit mu nový domov a uvolnit místo dalším potřebným zvířatům. U nás se zvířata rozhodně nemají špatně, ale chceme takovou péči dopřát i všem ostatním potřebným.

Nové zájemce často odradí podmínky převzetí, ale je třeba pochopit, že by se našim dárcům nelíbilo, kdybychom zvířata, na jejichž pobyt v os TT dárci přispívají, vydali komukoliv a kdybychom se pak dozvídali, jak se zvíře ztratilo, zemřelo, jak ho noví majitelé nechali utratit z různých banálních důvodů apod. Pokud někdo nechce přijmout zvíře jako rodinného člena a tvora, který potřebuje péči, od nás zvíře získat nemůže, a tak je to správné.

Není naší povinností zvíře zájemci vydat. Zda předáme zvíře, nebo ne, si určujeme sami. Nemusíme takto učinit ani za předpokladu, že zájemce splní podmínky předání. Chceme si být absolutně jisti, že zvířeti nebude způsobená žádná újma, že se dostane skutečně do dobrých rukou a že s ním neztratíme kontakt. Pokud se rozhodneme někomu zvíře nevydat, je to naše právo a naše rozhodnutí, které musí zájemce respektovat bez dalších urážek.