Jak pomoci tlapkám

Převýchova psů

  • Nabízíme konzultace a soukromé lekce převýchovy psů s problémovým chováním.
  • Učíme majitele psů, jak se svými psy zacházet, jak k nim správně přistupovat a jak je učit.
  • Studentům a kynologům poskytujeme informace o smečkovém chování psů.
  • Poskytujeme hodiny socializace s vyrovnanými psy s řádným smečkovým chováním.
  • Učíme majitele psů, jak se chovat mezi cizími psy ve městě.
  • Veškeré informace podáváme převážně osobně.
  • Provádíme energetické masáže, uvolňovací, které pejska přímo „vyladí“ a pomůže mu získat pozitivní zkušenost v prostředí, kdy se běžně chová „problémově“.
  • Pracujeme i s energií, zabýváme se výživou psů a poradenstvím.

Ceník služeb nemáme stanovený, avšak počítáme s příspěvkem, kterým podporujete naší činnost, takže po ukončení konzultace sami zvážíte, na kolik si naší pomoci ceníte a podle toho nám můžete zaplatit. Optimální částka za jednu lekci je 400 Kč. (Konkurence se pohybuje od 300-1500 Kč/hod.) Nemohu tuto práci dělat zdarma vzhledem k počtu psů v našem centru, kteří náš čas také potřebují, nicméně je musíme také z něčeho živit.

V čase stráveném s námi a s našimi psy se dozvíte mnoho užitečných informací a dostanete spoustu důležitých rad. Jak s nimi naložíte je pouze na Vás.

Konzultace u nás se netýká pouze jednoho problému, ale vždy řešíme každého pejska komplexně, to znamená, že dostanete malý „návod“, jak ke psovi přistupovat, jak s ním zacházet, dále probereme jeho konkrétní problémy a pravděpodobně doporučíme další návštěvu po nějaké době, kdy zhodnotíme pokrok a doporučíme další postupy. Převýchova pejska má dvě fáze a na ty je třeba dbát.

Více informací:

Sdružení Toulavé Tlapky se specializuje také na převýchovu psů s problémovým chováním.

Jsme netradiční organizace, která přebírá agresivní , nebo bázlivé psy do trvalé péče, pomáhá majitelům psů pochopit psí chování a naučit se pracovat se svým zvířetem, které vykazuje známky nežádoucího chování.

Některé problémové psy ponecháváme v našem azylu na dožití, zejména takové, u kterých by hrozilo riziko pokousání v případě umístění do neodborných rukou.

Psy, u kterých je možná úplná náprava, nabízíme později k adopci do nových rodin.

Přímou práci se psy v Tlapkách provádí Denisa Zárybnická, David Středa.

Do azylu v Úmyslovicích nepřijímáme soukromé problémové psy majitelů do stacionáře, abychom je převychovali a po té je majitelům vrátili domů. Z hlediska psychologie psů je to nesmyslné jednání. Pouze ve vyjímečných případech a u pejsků, které již známe déle.

Jenom majitel je člověk, kterému pes plně důvěřuje a považuje ho za svého živitele a ochránce. Jenom samotný majitel se musí naučit se svým psem pracovat a dokázat ho správně vést, jako dobrý vůdce smečky. Nikdo nemůže převychovat psa za druhého člověka, majitel pejska pak není jeho vůdcem, ale jeho „otrokem“. Po vrácení může být pejsek nějaký čas jako vyměněný, ale pokud se nezmění přístup jeho majitele, chování se brzy vrátí do starých kolejí.

Převýchova neznamená „vyměnit pejskovi mozek“, jak se mnozí domnívají, je to správné chování člověka vůči zvířeti tak, aby bylo co nejvíce pochopitelné vzhledem k jeho přirozenosti. Prostě něco jako „řidičák“ na psa 🙂

Mnoho psů ani převýchovu nepotřebuje, stačí ho pouze správně vést. Stačí najít pouze „ovladač“, který ale není někde tam venku, ale je v každém člověku a jeho jednání.

Řada psů potřebuje jen správnou socializaci – naučit se vycházet s jinými psy, v cizím prostředí a neprojevovat při tom strach a z něho pramenící agresi.

Náš azyl je jediný svého druhu v systému práce se psy a jejich ubytování. Pracujeme s čistou psí přirozeností, která na štěstí z genetiky psů nevymizela ani přes veškerou plemenitbu, domestikaci a zásahy moderní civilizace. Psy chováme ve smečkách na malém teritoriu – ve venkovních výbězích. Jen málo psů je u nás po jednom. Převážná většina psů v našem azylu žije ve smečkách. Psi smečku utvoří velmi rychle podle jejich instinktu a platí to i pro pejsky, kteří vyrůstali od mala jen s lidmi. Naší prácí je sledování přirozeného psího chování, pozorování smeček a učení se jejich „řeči“. Psí smečka je unikátní dílo přírody, kde každá maličkost znamená něco velkého, kde je každý pohyb psa mnoho „psích vět“, každý pohled znamená mnoho „psích slov“ a každý pes projevuje neuvěřitelnou vděčnost odměnám a také neuvěřitelnou bázeň autoritám. Snažíme se psí řeč přeložit tak, abychom jí rozuměli my lidé.

Neprovádíme speciální výcvik psů, většinou nepracujeme se psy individuálně, ale vždy využíváme zákony psí smečky, které jsme se naučili, přistupujeme ke psovi pro něho srozumitelným způsobem a nechceme jít proti jeho přirozenosti metodami, které pro psa vůbec přirozené nejsou. Samozřejmě Vás můžeme naučit, jak postupovat při základním výcviku psa, některé prvky jsou důležité i pro samotnou výchovu.

„Člověk se stane odborníkem na psí chování tehdy, stane-li se sám skutečným psem“

Věříme, že se Vám u nás bude líbit a Vašemu pejskovi návštěva u nás prospěje.

Kontakt: denisa.tlapka@seznam.cz tel 776 083 090