Jak pomoci tlapkám
Články

Vakcinace koček

Publikováno 2.7.2012 v Péče o kočku

Vakcinace (očkování) je jedinou spolehlivou prevencí proti virovým a bakteriálním chorobám u koček. Ani sebelepší zajištění hygieny, karantény a vitaminových doplňků neochrání kočku tak jako vakcinace.

Očkování – máme se ho bát?

Aby vakcinace byla účinná, je třeba ji provádět podle vakcinačního schématu, přičemž očkovat se mohou pouze zdravé kočky, tzn. kočky bez klinických příznaků a bez kontaktu s kočkami, které vykazují klinické příznaky.

Kočky zpravidla snášejí vakcinaci bez problémů. Někdy se však může objevit reakce či alergie v podobě jednodenní teploty, bolestivosti, nechutenství. Takovou reakci je nutné řádně zaznamenat do očkovacího průkazu a příště použít vakcínu od jiného výrobce. Vzácně se stává, že kočka reaguje přecitlivěle i na vakcínu od jiného výrobce – v takovém případě se již nevakcinuje a zjišťuje se příčina problémů. Pokud je čerstvě vakcinovaná kočka, která neprošla řádnou karanténou, v kontaktu s nemocnými kočkamitu s nemocnými kočkami, může u ní nemoc propuknout a díky oslabení vakcínou může dojít až k úhynu. Proto je vždy nutné držet čerstvě vakcinované kočky odděleně a v klidu. Kočka je 100% chráněná až za měsíc po revakcinaci, tehdy již nehrozí riziko onemocnění ani při kontaktu s nemocnými kočkami.

Kočka je samozřejmě chráněná pouze proti těm chorobám, proti kterým byla vakcinovaná, nikoli proti infekcím, na které vakcíny neexistují. Doporučuje se vakcinovat všechny kočky, ať už s přístupem či bez přístupu ven. Viry se mohou do domácnosti dostat zvenčí pohybem majitele nebo při cestě k veterináři. Majitel také nikdy neví, zda nebude muset předat kočku na hlídání, zda se k němu do domácnosti nedostane člověk, který má doma nemocnou kočku apod. Způsobů přenosu je velké množství, proto je důležité kočku chránit za každých okolností.

Základní trojkombinace

Mezi základní vakcinace patří trojkombinace proti virovým chorobám koček – kalicivirus,herpesviruspanleukopenie. Tato virová onemocnění jsou velmi nakažlivá a nebezpečná, neexistuje pro ně přímá léčba. Tyto viry však nejsou přenosné na člověka. Zmíněnou trojkombinaci vyrábí pod různými názvy několik firem, nejběžnější na trhu jsou vakcíny Felocell, Biofel, Quadricat, Purevax, Nobivac. Vakcinaci je nutné v každém případě opakovat za 21 dní po první vakcinaci (tzv. revakcinace, přeočkování), jinak vakcína propadá a stává se neúčinnou. Po druhé vakcinaci se již revakcinuje pouze 1 x do roka. První vakcinaci dostává kotě ve 2–3 měsících věku. My máme nejlepší zkušenosti s vakcínou Purevax, u které jsme zatím nezaznamenali žádné negativní reakce ani u slabších jedinců. Tato vakcína je však bohužel z výše zmíněných výrobků nejdražší.

Další doporučená očkování

Kromě již zmíněné trojkombinace se doporučuje vakcinovat i proti chlamydióze, což je bakteriální onemocnění způsobující vleklé rýmy a záněty spojivek, které mohou skončit i poškozením zraku. Chlamydióza se mezi kočkami přenáší velice snadno, a i když se dá léčit antibiotiky, je lépe využít preventivní vakcinace. V České republice jsou proti této chorobě k mání pouze dvě vakcíny – Nobivac Forcat a Purevax RCPCH, přičemž tyto vakcíny jsou v kombinaci se základní vakcínou – již zmíněnou trojkombinací. Samostatná vakcína proti chlamydióze se bohužel nevyrábí. I v případě této choroby platí nutnost revakcinace po třech týdnech od primovakcinace. V OS Toulavé Tlapky necháváme tuto vakcínu standardně aplikovat všem kočkám.

Kočky je možné očkovat proti plísni microsporum canis, která je rozšířená především u toulavých koček. Tato vakcína se jako jediná dá použít současně i jako léčba, pokud kočka již vykazuje příznaky microsporum canis. Microsporum canis je přenosná na člověka, i když nezpůsobuje žádné vážné komplikace kromě kožních problémů u vnímavých lidí. Vakcína proti plísni microsporum canis se jmenuje Biofel M Plus, preventivně se aplikuje podkožně ve dvou dávkách opět s třítýdenním rozmezím, vakcinuje se každoročně. Vakcína je k dispozici samostatně, k základnímu očkování lze tedy doplnit kdykoliv. Touto vakcínou se doporučuje vakcinovat vždy, když má do domácnosti přijít nové zvíře. V případě, že se v chovu objevímicrosporum canis, je nutné vakcinovat všechny kočky léčebně, a to tak, že se vakcinace aplikuje do svalu ve třech dávkách vždy v rozmezí tří týdnů. Také tuto vakcínu necháváme v OS Toulavé Tlapky aplikovat standardně u všech koček.

Méně často se kočky vakcinují proti FIP a FeLV. Očkování proti těmto chorobám má ale smysl jen po předchozích krevních testech, kde se zjišťuje, zda kočka již některou z těchto chorob nemá. Vakcíny proti FIP a FeLV bohužel nemají 100% účinnost. Existuje například vakcína Purevax RCPCH+FeLV – kombinace vakcíny proti virovým chorobám, chlamydióze a FeLV (kočičí leukóze). Pokud dojde k vakcinaci kočky, která nebyla na chorobu testovaná a je již nemocná FeLV, na životě ji to neohrozí, ani nezpůsobí rychlejší průběh nemoci. Kočka, která FeLV nemá, je tím pádem chráněná protilátkami, které si vytvoří. Vakcíny Purevax jsou velmi bezpečné, jak garantuje i výrobce na příbalovém letáku. Tato vakcína se aplikuje standardně do podkoží. Vakcinace proti FIP se aplikuje na nosní sliznici. Tato očkování jsou finančně náročná – jak již bylo řečeno, vyžadují předchozí krevní testy a nejsou 100% účinná, proto se v útulcích aplikují zřídka.

Kočky, které chodí ven, by měly být očkovány i proti vzteklině. I když se na našem území již tato smrtelná choroba nevyskytuje, relativní riziko nákazy stále existuje, zvláště v oblastech okolo lesů, v pohraničí a v místech se zvýšeným výskytem divoké zvěře. V případě, že kočka někoho poraní, je vždy nutné prokázat platné očkování proti vzteklině – v opačném případě je zvíře umístěno do karantény a poraněná osoba podrobená preventivní vakcinaci proti vzteklině a hospitalizaci. Vakcíny proti vzteklině též vyrábí různé firmy, nejčasnější Nobivac, Vanguard, Rabisin. Aplikuje se pouze jednou, v tomto případě se revakcinuje až po roce.

Správně vakcinovaná kočka by tedy měla být nejdříve vakcinovaná čtyřkombinací, za 21 proběhne revakcinace čytřkombinací + vakcinace proti plísni a za dalších 21 dní revakcinace proti plísni + vakcinace proti vzteklině, za rok revakcinace. Abychom kočičky co nejlépe ochránili a zároveň je nezatěžovali více vakcínami najednou, používáme v OS Toulavé Tlapky tento postup.

Doplňující informace o vakcínách

Vakcíny se vyrábí lyofylizací, tj. hlubokým zmražením a vysušením. Tak vznikne prášek, který se ředí injekčním roztokem. Většina vakcín se aplikuje v množství 1 ml podkožně, případně do svalu. Vakcíny se uchovávají zásadně v lednici. Díky lyofylizátu má vakcína velmi dlouhou dobu minimální trvanlivosti. Vakcíny se mohou vyrábět buď s atenuovaným virem, tzn. virus je oslabený a neschopný způsobit nákazu, tělo je schopné při kontaktu s touto cizorodou látkou vytvořit odpovídající imunitní odpověď, vytvořit protilátky a při styku s virem nebo bakterií se dokáže již 100% bránit. Těmto vakcínám se říká „živé vakcíny“. Dále existují hotové protilátky – vytváří se pasivní imunita, zvíře dostane do těla protilátky již hotové, nemusí si je vyrábět.

Děkujeme všem zodpovědným majitelům, kteří nechávají své kočičky pravidelně vakcinovat, a přispívají tak k likvidaci kočičích chorob v ČR.

Denisa Zárybnická, OS Toulavé Tlapky