Jak pomoci tlapkám
Články

Výroční zpráva 2011

Publikováno 12.12.2011 v Nezařazené

Začátkem Nového roku bychom chtěli informovat o naší činnosti proběhlé v roce 2011.

Chceme tak velice poděkovat za perfektní týmovou spolupráci, za neuvěřitelnou pomoc Vás všech a za neustálé snažení pomáhat týraným, opuštěným a bezprizorným zvířatům. Péče o opuštěná zvířata je povinností státu – tedy obcí, měst a samozřejmě i jejich majitelů. Jelikož majitelé ani státní instituce nevyvýjí v této oblasti dostatečnou snahu a často opuštěná zvířata přehlíží, funguje proto naše sdružení. Jsme nezisková organizace, parta dobrovolných lidí, kteří se jednoduše nemohou dívat na to, jak umírají zvířata pod rukama, nikdo si jich nevšímá a zachází se s nimi hůře než s věcmi. Z toho důvodu vynakládáme nemalé úsilí, abychom o problému nejen informovali, ale také se ho snažili řešit. Věříme, že naše snaha a pomoc má smysl a že se postupnou osvětou povede zlepšit úroveň zájmu o pomoc zvířatům.

 

Jaký byl tedy rok 2011 ? Co jsme všechno zvládli?

 

Počátkem roku jsme stále fungovali na principu domácích depozit v Praze. Poskytovali jsme dočasný azyl především kočkám, které jsme po ošetření předávali novým majitelům. Pejskům jsme se věnovali v menší míře, jelikož naše prostory v omezených depozitech nebyly přizpůsobené pro pomoc většímu počtu. Z těchto důvodů jsme se začali poohlížet po trvalém azylu pro zvířata i naše dobrovolníky, kde by se dala vytvořit oáza bezpečí pro psy i kočky. Trápil nás především stav koček, kdy o ně není zájem a je jich stále moc na to, aby se dal přiliv nalezenců zvládat v několika bytech zachránců. 21. března 2011 jsme se tedy přestěhovali se zvířátky z Prahy na samotu k Poděbradům, na velkou zemědělskou usedlost.

Postupně jsme zničený objekt začali dávat do pořádku. Udělali jsme provizorní kotce, pár výběhů, pokojíky pro kočky apod. aby měla zvířata alespoň do začátku kde být. V průběhu roku jsme chtěli především pokračovat v opravách, ale namísto toho jsme museli zasáhnout ve dvou velkých a závažných případech týrání psů.

 

V dubnu se nám ohlásila množitelka, která již nezvládala péči o 60 pejsků. Psi byli kousek od Hradce Králové, v otřesných podmínkách zavření v těsných klecích, nemocní, podvyživení, nesocializovaní a naprosto zdecimovaní. Odtud jsme dovezli tedy 60 psů a ještě 13 koček. Než se je povedlo dát do pořádku a postupně umístit, trvalo to téměř půl roku.

 

Než jsme se vzpamatovali, objevila se další zoufalá situace. V Nemoticích u Brna se jedné paní vymklo z ruky zachraňování psů. Na místě čekalo v otřesných podmínkách cca 90 psů, živořili hlady, chorobami, množili se mezi sebou a hrozilo utracení. Během jednoho týdne jsme byli požádání místními organizacemi o naléhavou pomoc. V září jsme si tedy přivezli 83 pejsků z Nemotic, tentokrát větší křížence, nesocializované, hubené. Někteří jsou již u nových páníčků, ale většina z nich potřebuje převýchovu a na umístění si počkají ještě dlouho.

 

PEJSCI:

 

Přijatých : 257

Umístěných: 149

Čeká: 96

Zemřelo: 4

Na dožití: 16

Současný stav: 146

Kastrace: 160

 

V roce 2011 jsme tedy přijali do našeho soukromého azylu 257 psů ! Z toho bylo tedy 60 pejsků z dubnové množírny u Hradce, 83 pejsků ze zářijové kauzy Nemotice. Ostatní psi byli většinou nechtění chudáci od původních majitelů, zachránění týraní psi a něco málo nalezenců. Řešili jsme napřiklad případ týrání dospělé feny a několika štěňat, které choval majitel v bytě bez přístupu ven a množil zvířata mezi sebou bez základní veterinární péče a řádného krmení, na případ upozornili sousedé, naštěstí se povedlo pejsky vyléčit a umístit. Zachránili jsme zcela zuboženou fenu a dvě štěňata, dvě březí feny z čehož jedna byla bohužel dokonce přímo z nejmenovaného útulku v ČR. Ujali jsme se i několika velmi agresivních psů, kteří měli být utraceni, poskytli jsme jim azyl, převýchovu, socializaci a dali jsme jim šanci žít dál. Číslo přijatých pejsků je opravdu vysoké. V případě, že bychom jim nemohli z vlastních sil pomoci, někteří psi by byli rozděleni do jiných útulků, ale většina z nich by byla utracená nebo utýraná, často jsme totiž zvířata dostávali z takových podmínek, odkud by se jen tak někomu dostávat psi nechtělo. Například od lidí, kde hrozilo nebezpečí pro nás, odmítali se psů vzdát a podobně. Jsme rádi, že jsme jim mohli pomoci.

 

149 je krásné číslo pejsků, kteří našli nový domov! Z toho je 8 pejsků, které jsme přijali v roce 2010 a až v roce 2011 se je povedlo umístit. Z dubnové množírny se povedlo udat 57 pejsků. Dva bohužel zemřeli a jeden je u nás stále v péči. Z Nemotické kauzy se zatím udalo 27 dospělých pejsků, 8 štěňat. Pejsky se snažíme předávat do těch nejlepších rukou. Majitelé nám často posílají fotky, jak se mají, můžete si je prohlédnout na facebooku.

 

Čtyři pejsci bohužel zemřeli, s láskou na ně vzpomínáme. Jednoho jsme museli nechat uspat pro vysoký věk a závažné zdravotní problémy již neslučitelné se životem. Další pejsek zemřel v důsledku rozsáhlé rakoviny, vyčerpání a postřelení, našel se zubožený a již mu nešlo i přes veškerou snahu pomoci. Z dubnové množírny pak zemřeli dva pejsci. Jeden z důvodu stáří, stresu a celkového selhání vychrtlého tělíčka a zničených orgánů. Poslední pejsek zemřel po epileptickém záchvatu.

 

V našem azylu zůstane z letošních pejsků 16 již natrvalo. V azylu máme 50 pejsků svých, kteří byli zachránění před smrtí. Jedná se o psy po převýchově, kteří napadli člověka či jiné psy a mělo dojít k utracení. Vyžadovalo hodně práce dostat je do lepšího stavu a zařadit je do smečky mezi psy. Dále jsou to psi, kteří pomáhají svými výbornými povahovými vlastnostmi socializovat jiné psy, jsou základně vycvičení, vychovaní a velmi nám pomáhají v socializační práci. Také máme několik psů starých. Je zde i pár jedinců, které nelze umístit pro jejich obtížně řešitelné povahové problémy jako jsou likvidace výbavy bytu, zahrady apod. útěky, nečistotnost. Většinou tyto problémy lze řešit socializací, výchovou, stálou péčí, ale bohužel se nenajde mnoho zájemců kteří by si dali tu práci věnovat se takto problémovému psovi aby tolerovali jeho neřesti a věnovali mu úplně veškerý svůj čas. U nás mají tito psi přístup ven, jsou ve smečce a jejich zlobení a hloupé nápady nás nevyvedou z míry a často ani z údivu 🙂

 

160 pejsků jsme nechali kastrovat, další jezdí na veterinu postupně. Zabránili jsme tak množení dalších stovek bezprizorných štěňat.

 

146 pejsků je stále u nás v azylu. Někteří z nich čekají na nový domov – je jich 96, je třeba řadu z nich ještě socializovat, proto je jich cca polovina zařazená v léčení a do hlavní nabídky je předáme až se naučí věřit lidem a chodit na vodítku. Ostatní pejsky máme natrvalo. U některých ještě uvažujeme o umístění, pokud by se našel vhodný zkušený zájemce a pejska by se podařilo po letech dát natolik do pořádku, aby byl schopen určené podmínky zvládnout.

 

 

 

KOČIČKY:

 

Přijatých: 160

Udaných: 60

Čeká: 19

Zemřelo: 10

Na dožití: 71

Současný stav: 90

 

 

Přijali jsme 160 kočiček, většinou jsme se ujímali nemocných a opuštěných koček v opravdové nouzi, vzhledem k náročným psím kauzám jsme museli letos pomoc kočkám mírně omezit. Přijali jsme 13 velmi zubožených koček z dubnové množírny kde byli na stejném místě jako psi. Jednu číču jsme udali do nového domova a ostatní jsme si nechali u nás nastálo. Větší skupina koček k nám přišla z Karlových Varů – 11 koček, též v zoufalém stavu, jednalo se o venkovní kočky, které jsme si po kastraci také nechali „na myšky“.

 

60 kočiček se povedlo umístit do nových domovů. V létě se dařilo udávat hlavně koťátka, hledali jsme jim domovy po dvou, aby jim nebylo smutno a dokonce se našlo několik super lidí, co byli ochotni ujmout se i více koťátek najednou a nyní jsou z nich už velcí raubíři. Fotky z nových domovů najdete na facebooku. Hodně kočiček jsme udali i v okolí Poděbrad, jsme za to moc rádi.

 

19 kočiček ještě čeká na své domovy, některé se ještě léčí a poté je budeme také nabízet.

 

10 kočiček se  bohužel již nepovedlo zachránit. Častými příčinami úmrtí je neléčitelné onemocnění FIP které se nám u kočiček bohužel také objevilo.

 

71 kočiček jsme si u nás nechali na trvalo. V našem azylu je spoustu místa, kde je potřeba koček na chytání myší, mají zde prostor na samotě v přírodě, běhají si volně. Máme také hodně kočiček izolovaných, které jsou nositeli různých chronických chorob, jejich zdraví není nijak dobré a je potřeba věnovat jim zvýšenou péči. Takové kočičky jsou doma v klidu. Díky novému místu pro zvířata zde teď může žít spoustu koček, o které by jinak nebyl zájem a zbytečně by žily pozavírané v útulcích a depozitech bez možnosti chodit ven. Kočičky jsou vykastrované, naočkované a plná miska dobrého krmení stále k dispozici není problém.

 

DALŠÍ:

 

Co se týká oprav azylu, podařilo se nám již zhotovit: 5 výběhů pro psy, 17 kotců, 4 samostatné pokoje pro kočky. Samozřejmě i v našich provizorně zařízených pokojích s námi bydlí psy i kočky. Zvládli jsme po areálu posbírat obrovské množství odpadu po původních obyvatelích, velké hromady pneumatik, plastů, rozebraných aut a televizí jsme nechali odvézt těžkou technikou. V průběhu zimy opravujeme díry na střeše velkého špejcharu. I když to jde velmi pomalu, snažíme se zvířecí domov stále vylepšovat. Se zvířátky nás na statku bydlí nyní 9.

 

PLÁNY NA ROK 2012

 

V letošním roce bychom chtěli začít budovat novou velkou karanténu pro kočky, z kočičích pokojíčků udělat venkovní voliéry aby mohly i izolované kočičky ven. Vyrobit jim šplhací stromy, tunely aby se cítily dobře. Potřebujeme zaizolovat všechny stěny a udělat omyvatelné nátěry. Pro pejsky chceme udělat ještě několik velkých výběhů a sestavit dvě socializační smečky, jelikož jsou v současné době promíchané se psy, které by bylo již potřeba vyřazovat a dávat je samostatně či k jiným psům a bohužel to nyní naše kapacita neumožňuje a smečky tak zlobí a nemají vyrovnaný příklad v ostatních. Je nutné uklidit ještě odpad v zadní části areálu, kde jsou stále hromady nepořádku. Musí se opravit všechny nedostatky na střechách, vyměnit se rozvody vody, vyčistit studna. Také se musí spravit okapy, oplocení pozemku a zabezpečení. Uvnitř potřebujeme udělat alespoň jednu funkční koupelnu a wc, půl roku zde žijeme bez teplé vody a sociálního zařízení, topíme jen v kamnech. V hale pro psy je potřeba udělat přepážky, podlaha, omítka a lepší okna. Práce je tu více jak na kostele, věříme však, že v teplém období nám pomohou dobrovolníci.

 

PODĚKOVÁNÍ:

 

Z celého srdce chceme poděkovat všem z Vás, kteří jste nám jakkoliv pomohli! Každá konzerva, každý pytlík krmení, každá deka, každá koruna pomáhají zvířatům, která u nás našla azyl. Děkujeme Vám, že je nepřehlížíte a víte, že problém opuštěných zvířat není jenom problémem pár nadšenců z Toulavých Tlapek, ale že se jedná o záležitost nás všech, jelikož žijeme ve stejném státě. Děkujeme Vám za adoptovaná zvířata! Děkujeme za inzerci, sdílení a za neuvěřitelnou podporu. Moc si Vás všech vážíme a přejeme si, abyste takoví zůstali i v dalších letech. Protože nevinná zvířata Vás také potřebují!

 

Budeme pomáhat i nadále ze všech sil.

 

Za Os Toulavé Tlapky

Denisa Zárybnická